РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Основи забезпечення інформаційної безпеки

Кінцеві пристрої абонентського доступу

Організаційне забезп захисту інформ та спец діловодства

Основи теорії систем

Системи технічного захисту інформації

Технічні системи охорони об`єктів

Цифрова обробка сигналів

Основи забезпечення безпеки інформації

Аналіз безпеки програмного забезпечення

Електроживлення систем зв'язку

Мікропроцесорні системи

Основи поштового зв'язку

Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці

Основи теорії управління та адаптації в телекомунікаційних системах

Пристрої надвисоких частот та антени

Технічні системи охорони об'єктів

Системи технічного захисту інформації

Стандартизація і сертифікація телекомунікаційних систем

Теорія ризиків

Кібероперації

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Основи забезпечення інформаційної безпеки

Кінцеві пристрої абонетського доступу

Орг забезп захисту інформ та спец діловодства

Основи теорії систем

Цифрова обробка сигналів

Основи забезпечення безпеки інформації

Аналіз безпеки програмного забезпечення

Електроживлення систем зв'язку

Мікропроцесорні системи

Основи поштового зв'язку

Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці

Основи теорії управління та адаптації в телекомунікаційних системах

Пристрої надвисоких частот та антени

Технічні системи охорони об'єктів

Системи технічного захисту інформації

Стандартизація і сертифікація телекомунікаційних систем

Теорія ризиків

Кібероперації