Навчально-методичні матеріали

Методичне забезпечення кафедри представлене навчальними посібниками, курсами лекцій та методичними вказівками до виконання лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування. Методичні розробки знаходяться в стані постійного оновлення у відповідності до навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.


Освітньо-професійна програма бакалавра спеціальності 125 Кібербезпека 2023


Робочі програми


Інформаційні технології

Кіберзахист

Комплексні системи захисту інформації

Мережеві технології і протоколи

Операційні системи

Основи електроніки


Силабуси


Інформаційні технології

Кіберзахист>

Комплексні системи захисту інформації

Мережеві технології і протоколи

Операційні системи

Основи електроніки


Практика


Програма виробничої практики

Програма передатестаційної практики


Підсумкова атестація


Кваліфікаційна робота бакалавра. Методичні рекомендації


Вибіркові дисципліни


Бакалаврські вибіркові дисципліни ФІТ


Бакалаврські вибіркові дисципліни кафедри

Робочі програми
Силабуси