Навчально-методичні матеріали

Методичне забезпечення кафедри представлене навчальними посібниками, курсами лекцій та методичними вказівками до виконання лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування. Методичні розробки знаходяться в стані постійного оновлення у відповідності до навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.


Освітня програма магістра спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка


Робочі програми


Сучасні методи обробки інформації

Теорія систем та управління

Сучасні технології бездротового та мобільного зв`язку


Силабуси


Сучасні методи обробки інформації

Теорія систем та управління

Сучасні технології бездротового та мобільного зв`язку


Практика


    Договір на проведення практики студентів 

    Програма виробничої практики

    Програма передатестаційної практики

Підсумкова атестація


    Кваліфікаційна робота магістра. Методичні рекомендації 


Вибіркові дисципліни


Магістерські вибіркові дисципліни ФІТ

Магістерські вибіркові дисципліни кафедри

Робочі програми

Методи оптимізації

Моделювання систем телекомунікацій

Програмні методи захисту інформації

Системи керування в телекомунікаційних системах та мережах

Теорія адаптивної фільтрації

Силабуси

Моделювання систем телекомунікацій

Програмні методи захисту інформації

Теорія адаптивної фільтрації