Історія кафедри

Під кінець 50-х років XX ст. стали очевидними перспективність і важливість застосування досягнень електроніки та обчислювальної техніки в наукових дослідженнях, інженерних розрахунках, а також при вирішенні задач автоматизації управління виробництвом і технологічними процесами.

професор В. І. Жуковицький професор В. І. Жуковицький

Враховуючи специфіку навчальних дисциплін з промислової електроніки та обчислювальної техніки, а також необхідність їх включення в робочі плани усіх спеціальностей, 2 вересня 1964 року на електротехнічному факультеті Дніпропетровського гірничого інституту була заснована спеціальна кафедра промислової електроніки та обчислювальної техніки.


Організувати кафедру та очолювати її доручили відомому вченому та педагогу, доктору технічних наук, професору Володимиру Івановичу Жуковицькому . На момент організації професорсько-викладацький склад кафедри налічував, окрім завідувача, 2 доценти та 5 асистентів. При кафедрі були обладнані перші навчальні лабораторії промислової електроніки (12 робочих місць) та обчислювальної техніки (7 робочих місць). До складу кафедри також увійшла науково-дослідна лабораторія електронно-обчислювальних машин та обчислювальної техніки.


Кафедра у 70-і роки
Кафедра промислової електроніки та обчислювальної техніки у 70-і рокі

З дня заснування і до сьогодення співробітники кафедри вели й ведуть дослідження за різними науковими напрямками. На ранньому періоді розвитку кафедри склалися два основних напрямки наукової роботи: «Розробка методів та систем автоматизованого проектування та управління гірничими підприємствами із застосуванням засобів обчислювальної техніки» та «Розробка технічних засобів для автоматизованих систем контролю та управління гірничими підприємствами».

професор Бунько В.О.
професор В.О. Бунько
доцент М.М. Товстоног
доцент М.М. Товстоног
 доцент А.І. Трач
доцент А.І. Трач

Значних досягнень у науковій та педагогічній діяльності колектив кафедри здобув під керівництвом таких вчених, як професор Бунько Віктор Олександрович , доценти Товстоног Микола Макарович та Трач Анатолій Іванович , які очолювали кафедру в період з 1978 по 1993 роки.

професор Г. В. Кузнецов професор Г. В. Кузнецов

3 1988 року кафедра носить нову назву електроніки та обчислювальної техніки (ЕОТ).

З 1993 по 2011 рр. кафедру очолював видатний вчений та педагог, доктор технічних наук, професор Георгій Віталійович Кузнецов. З 1993 року розпочався новий етап в історії кафедри.

На той час в університеті активізується робота по використанню комп'ютерної техніки і комп'ютерних технологій у навчальному процесі. На зміну застарілій техніці прийшли комп'ютери нового покоління – персональні ЕОМ.

У 1995 році керівництвом університету було прийняте рішення про перетворення кафедри EOT зі спеціальної у випускаючу. У 1995 році відкрита спеціальність 7.080403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем», а слідом за нею у 1996 році – спеціальність 7.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології». Спеціальності успішно пройшли акредитацію.


Зважаючи на авторитет вчених та науковців кафедри в галузі інформаційної безпеки з 1998 року кафедрі, одній з перших в Україні, надано право готувати спеціалістів за напрямом «Інформаційна безпека»:

  • у 1998 році відкрито спеціальність 7.160101 «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки» ;
  • у 2001 році – спеціальність 7.160105 «Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах» ;
  • у 2002 році – спеціальність 7.160104 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом» .

Враховуючи потреби регіону у фахівцях з телекомунікацій на кафедрі у 2003 році відкрито спеціальність 7.050903 «Телекомунікаційні системи та мережі» .

Завдяки авторитету вчених і фахівців кафедри, результативності їх науково-дослідної діяльності, в 1998 р. на базі Національної гірничої академії України створено Придніпровський регіональний науково-технічний центр технічного захисту інформації . До оснащення центра і роботи в ньому залучають також найбільш досвідчених фахівців з КБ «Південне», ПМЗ, ДМЗ та інших підприємств і організацій міста.

За час свого існування кафедра дала життя багатьом кафедрам і підрозділам університету. У 1970 році при кафедрі було організовано секцію математичних методів дослідження операцій. З вересня 1971 р. вона виділилася в окрему кафедру з такою ж назвою (нині кафедра системного аналізу та управління).

У 1970 році замість лабораторії електронно-обчислювальних машин та обчислювальної техніки при кафедрі було організовано відділ електронно-обчислювальної техніки, до складу якого увійшли держбюджетна група електронно-обчислювальних машин та обчислювальної техніки, а також штатний персонал НДС, що бере участь у виконанні науково-дослідних робіт.

У 1996 р. з колективу кафедри була виділена частина професорсько-викладацького складу для організації на економічному факультеті кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій.

У 2003 році з колективу кафедри виділена частина професорсько-викладацького складу для організації на факультеті інформаційних технологій кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, що взяла на себе підготовку фахівців за напрямом «Комп’ютерні науки».

З грудня 2012 року кафедра носить нову назву безпеки інформації та телекомунікацій (БІТ).