Історія кафедри

Під кінець 50-х років XX ст. стали очевидними перспективність і важливість застосування досягнень електроніки та обчислювальної техніки в наукових дослідженнях, інженерних розрахунках, а також при вирішенні задач автоматизації управління виробництвом і технологічними процесами.

професор В. І. Жуковицький професор В. І. Жуковицький

Враховуючи специфіку навчальних дисциплін з промислової електроніки та обчислювальної техніки, а також необхідність їх включення в робочі плани усіх спеціальностей, 2 вересня 1964 року на електротехнічному факультеті Дніпропетровського гірничого інституту була заснована спеціальна кафедра промислової електроніки та обчислювальної техніки.


Організувати кафедру та очолювати її доручили відомому вченому та педагогу, доктору технічних наук, професору Володимиру Івановичу Жуковицькому . На момент організації професорсько-викладацький склад кафедри налічував, окрім завідувача, 2 доценти та 5 асистентів. При кафедрі були обладнані перші навчальні лабораторії промислової електроніки (12 робочих місць) та обчислювальної техніки (7 робочих місць). До складу кафедри також увійшла науково-дослідна лабораторія електронно-обчислювальних машин та обчислювальної техніки.


Кафедра у 70-і роки
Кафедра промислової електроніки та обчислювальної техніки у 70-і рокі

З дня заснування і до сьогодення співробітники кафедри вели й ведуть дослідження за різними науковими напрямками. На ранньому періоді розвитку кафедри склалися два основних напрямки наукової роботи: «Розробка методів та систем автоматизованого проектування та управління гірничими підприємствами із застосуванням засобів обчислювальної техніки» та «Розробка технічних засобів для автоматизованих систем контролю та управління гірничими підприємствами».

професор Бунько В.О.
професор В.О. Бунько
доцент М.М. Товстоног
доцент М.М. Товстоног
 доцент А.І. Трач
доцент А.І. Трач

Значних досягнень у науковій та педагогічній діяльності колектив кафедри здобув під керівництвом таких вчених, як професор Бунько Віктор Олександрович , доценти Товстоног Микола Макарович та Трач Анатолій Іванович , які очолювали кафедру в період з 1978 по 1993 роки.

професор Г. В. Кузнецов професор Г. В. Кузнецов

3 1988 року кафедра носить нову назву електроніки та обчислювальної техніки (ЕОТ).

З 1993 по 2011 рр. кафедру очолював видатний вчений та педагог, доктор технічних наук, професор Георгій Віталійович Кузнецов

За час свого існування кафедра дала життя багатьом кафедрам і підрозділам університету. У 1970 році при кафедрі було організовано секцію математичних методів дослідження операцій. З вересня 1971 р. вона виділилася в окрему кафедру з такою ж назвою (нині кафедра системного аналізу та управління).

У 1970 році замість лабораторії електронно-обчислювальних машин та обчислювальної техніки при кафедрі було організовано відділ електронно-обчислювальної техніки, до складу якого увійшли держбюджетна група електронно-обчислювальних машин та обчислювальної техніки, а також штатний персонал НДС, що бере участь у виконанні науково-дослідних робіт.


У 1996 р. з колективу кафедри була виділена частина професорсько-викладацького складу для організації на економічному факультеті кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій.

У 2003 році з колективу кафедри виділена частина професорсько-викладацького складу для організації на факультеті інформаційних технологій кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, що взяла на себе підготовку фахівців за напрямом «Комп’ютерні науки».

З грудня 2012 року кафедра носить нову назву безпеки інформації та телекомунікацій (БІТ).

Напрям «Інформаційна безпека» в НТУ «Дніпровська політехніка» (НТУ ДП) має більш ніж 30-річну історію. Ще на початку 90-х років минулого сторіччя функціонувала науково-дослідна лабораторія «Цифрової обробки сигналів», співробітники якої виконували роботи за замовленнями Запорізького заводу «Радіоприлад» та Запорізького науково-дослідного інституту радіозв’язку із забезпечення безпеки систем зв’язку.

У 1997 році на базі Національної гірничої академії України (зараз НТУ ДП) була проведена нарада «Проблеми організації та забезпечення технічного захисту інформації в Придніпровському регіоні», за результатами якої , рішенням від 26.11.1997р. та спільного наказу Держкомсекретів України (№ 84/12 від 05.02.1998р.) і Міністерства освіти України (№237/12 від 02.03.1998р.) було запроваджено в одному серед перших ВНЗ України на базі кафедри електроніки та обчислювальної техніки (ЕОТ) підготовку спеціалістів із напряму «Інформаційна безпека».

З 1998 по 2006 рік на кафедрі було відкрито, проліцензовано та акредитовано за найвищим освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» три спеціальності галузі знань «Інформаційна безпека»:

- «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки» (Системи технічного захисту інформації );

- «Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах»( Безпека інформаційних і комунікаційних систем);

- «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом»( Управління інформаційною безпекою).

З 2016 року напрями було об’єднано у єдину спеціальність 125 «Кібербезпека» та розпочато підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Кібербезпека» за двома ОКР бакалавр та магістр.

На 2021-2022 н.р. за спеціальністю 125 «Кібербезпека» обсяг прийому в бакалаврат перевищує сумарний обсяг інших ЗВО області. За результатами 2021 року НТУ ДП входить в ТОП-10 по Україні та займає перше місце по регіону за кількістю поданих заяв на бюджет бакалаврату, є єдиним в регіоні що готує магістрів.

При підготовці фахівців за спеціальністю 125 Кібербезпека використовуються лабораторії електроніки, комп’ютерного моделювання, кібербезпеки та засобів технічного захисту інформації. Лабораторії оснащені сучасними комп’ютерами та спеціалізованими багатофункціональними комплексами, зокрема вітчизняним "АКОР-2ПК-М" і програмними та апаратними засобами захисту.

При практичній підготовці студентів широко використовується база Придніпровського регіонального центру технічного захисту інформації (ПРЦ ТЗІ). До навчального процесу інтегровано навчальні курси компаній CISCO, IBM та Microsoft з можливістю отримання сертифікатів.

На базі кафедри БІТ 15 років працює Дніпровське відділення міжвідомчого міжрегіонального семінару Наукової Ради НАН України «Технічні засоби захисту інформації».

Заключено договори про співпрацю між НТУ ДП та рядом підприємств та організацій у галузях кібербезпеки та телекомунікацій, зокрема з компанією IBM Polska (2019 р.), в рамках яких проводяться: дистанційні спеціалізовані курси з кібербезпеки на базі IBM Security Learning Academy, виробнича практика та працевлаштування випускників, підвищення кваліфікації викладачів. НТУ ДП активно співпрацює з Управліннями Кіберполіції, Держспецзв’язку та СБУ у Дніпропетровській області.

НТУ ДП з 2021 року є партнером проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України». В рамках цього проекту виконується програма підготовки викладачів кафедри БІТ, вдосконалення освітніх програм за спеціальністю «Кібербезпека» та впровадження практичних навчальних лабораторій. Викладачі кафедри БІТ беруть участь у CTF-змаганнях з кібербезпеки та тренують студентів на платформах SANS та RangeForce.

Викладачі кафедри БІТ провадять курси підвищення кваліфікації для співробітників підприємств та організацій України з питань технічного захисту інформації та кібербезпеки критичної інфраструктури, зокрема компанії ДТЕК.

За роки з 2003 по 2022 було підготовлено більше двох тисяч фахівців галузі інформаційної та кібербезпеки, які працюють у провідних установах, організаціях та підприємствах різних форм власності в Україні та світі. Зокрема в Службі безпеки України, Держспецзв’язку, структурах МВС, МНС, Міністерства оборони та Міністерства юстиції, банківських установах (Приватбанк, Монобанк, Райфайзенбанк та інш. ), КБ «Південне», ДТЕК, ПХЗ та інш.. Окремо слід відмітити випускників, які працюють на керівних посадах з кібербезпеки в провідних міжнародних компаніях Deloite, IBM, AXA та інш..

НТУ ДП є єдиним університетом у регіоні який має ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації. На підставі цієї ліцензії співробітниками ПРЦ ТЗІ та кафедри БІТ, при виконанні госпдоговірних робіт, створюються КСЗІ для ІТС підприємств та установ різних форм власності і проводиться їх державна експертиза.