Спеціальності кафедри

Кафедра безпеки інформації та телекомунікацій за мету своєї діяльності має підготовку фахівців з вищою освітою в галузях 12 «Інформаційні технології» та 17 «Електроніка та телекомунікації»;
Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями, найменування яких формулюються відповідно існуючих стандартів.

125 Кібербезпека та захист інформації;
172 Електронні комунікації та радіотехніка


Навчальні плани для двох спеціальностей підготовки передбачають багаторівневу підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів і відповідають освітньо-професійним програмам, затвердженим Міністерством освіти і науки України.

Підготовка магістрів передбачена з поглибленими знаннями сучасних досягнень у відповідних галузях. Завершує підготовку магістра захист магістерської дипломної роботи.

Крім спілкування в стінах університету, викладачі кафедри регулярно відвідують гуртожиток який знаходиться зовсім поруч з навчальними корпусами Університету, де мешкає близько 25% студентів, які навчаються на спеціальностях кафедри. Вони цікавляться умовами проживання, у разі необхідності допомагають у вирішенні проблем побутового характеру.

Загальна площа приміщень становить 1000 м2, в т.ч. 880 м2 площі лабораторій, яка використовується в навчальному процесі, що складає 88% від загальної площі кафедри.

Кафедра безпеки інформації та телекомунікацій має у своєму розпорядженні 8 навчальних лабораторій, які обладнані сучасними засобами обчислювальної, мікроелектроніки, та мікропроцесорної техніки.

Кафедра також має власну локальну мережу, що об’єднує 4 комп’ютерних класи, та підключена до мережі університету з виходом в глобальну комп’ютерну мережу INTERNET. Класи оснащені понад 70 сучасними комп’ютерами. Викладачі кафедри досконально володіють сучасним інтегрованим програмним забезпеченням та інструментальними засобами обчислювальної техніки і автоматизованих систем управління.