Вибіркові дисципліниМагістерські вибіркові дисципліни ФІТ

Магістерські вибіркові дисципліни кафедри

Робочі програми

Аудит інформаційної безпеки

Захист інформації в розподілених системах

Ліцензування, атестація, сертифікація в сфері безпеки об’єктів інформаційної діяльності

Методи побудови і аналізу криптосистем

Програмні методи захисту інформації

Силабуси

Аудит інформаційної безпеки

Захист інформації в розподілених системах

Ліцензування, атестація, сертифікація в сфері безпеки об’єктів інформаційної діяльності

Методи побудови і аналізу криптосистем

Програмні методи захисту інформації