Корнієнко В.І


Корнієнко Валерий Іванович

доктор технічних наук, професор

  Напрямок наукової діяльності: методи та алгоритми фільтрації, ідентифікації, синтезу оптимального керування й адаптації для створення систем керування, контролю і телекомунікацій з інтелектуальними прогнозуючими моделями; методи та засоби моніторингу інфокомунікаційних мереж для систем виявлення та запобігання атак. 

Кабінет: 7/208  
Тел.: (056) 373-07-64  
E-mail:  korniienko.v.i@nmu.one vikor7@ukr.net  
Енциклопедія про Корнієнка В.І. http://esu.com.ua/search_articles.php?id=4438  
Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=KxVrTUYAAAAJ&hl=ru&oi=ao  
ORCID iD   https://orcid.org/0000-0002-0800-3359  
Scopus Author ID:   56446921900   
ResearcherID:   C-4235-2019 
 
    Доктор технічних наук (2010р.), професор (2018 р.). Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут (1979р.) за спеціальністю «Автоматика та телемеханіка». Докторська дисертація: «Автоматизовані системи оптимального керування процесами крупного дроблення та самоздрібнювання руд», спеціальність 05.13.07 «Автоматизація процесів керування». Від 2005 р. працював доцентом та професором кафедри електроніки й обчислювальної техніки, а з 2016 р. працює завідувачем кафедри безпеки інформації та телекомунікацій. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК02070743/000217 від 26.06.2020 р. (НТУ «ДП»). Сертифікат CEFR володіння англійською мовою на рівні B2 (№ 0315401DP71 від 30.03.2018 р.).

Викладає дисципліни: «Моделювання складних нелінійних процесів в кібербезпеці», «Теорія систем та управління», «Сучасні методи обробки інформації».

Успішно поєднує педагогічну діяльність з науковою роботою. Підготував 3 кандидатів наук. Має більше 150 наукових публікацій, з них 3 підручника, 3 навчальних посібника, 2 монографії та 10 патентів. Винаходи Корнієнка В.І. впроваджені на українському космічному апараті «Океан-О».