Навчально-методичні матеріали

Методичне забезпечення кафедри представлене навчальними посібниками, курсами лекцій та методичними вказівками до виконання лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування. Методичні розробки знаходяться в стані постійного оновлення у відповідності до навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.


Освітньо-професійна програма магістра спеціальності 125 Кібербезпека 2022

Навчальний план 2022 магістра спеціальності 125 Кібербезпека (денна)

Навчальний план 2022 магістра спеціальності 125 Кібербезпека (заочна)


Робочі програми


Іноземна мова для професійної діяльності

Інтелектуальні системи кіберзахисту

Моделювання складних нелінійних процесів в кібербезпеці

Системи управління інформаційною безпекою

Технології забезпечення інформаційної і кібербезпеки об’єктів

Управління безпекою, автономність та відповідальність у професійній діяльності

Управління інноваційними проектами


Силабуси


Іноземна мова для професійної діяльності

Інтелектуальні системи кіберзахисту

Моделювання складних нелінійних процесів в кібербезпеці

Системи управління інформаційною безпекою

Технології забезпечення інформаційної і кібербезпеки об’єктів

Управління безпекою, автономність та відповідальність у професійній діяльності

Управління інноваційними проектами


Практика


Програма виробничої практики

Програма передатестаційної практики


Підсумкова атестація


Кваліфікаційна робота магістра. Методичні рекомендації