Навчально-методичні матеріали

Методичне забезпечення кафедри представлене навчальними посібниками, курсами лекцій та методичними вказівками до виконання лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування. Методичні розробки знаходяться в стані постійного оновлення у відповідності до навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.


Освітня програма бакалавра спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка


Робочі програми


Вступ до фаху

Теорія електричних кіл та сигналів

Основи телебачення та радіомовлення

Програмування і алгоритмічні мови

Системи мобільного зв`язку

Теорія електричного зв`язку

Технічна електродинаміка


Силабуси


Вступ до фаху

Теорія електричних кіл та сигналів

Основи телебачення та радіомовлення

Програмування і алгоритмічні мови

Системи мобільного зв`язку

Теорія електричного зв`язку

Технічна електродинаміка


Практика


Договір на проведення практики студентів


Підсумкова атестація


    Кваліфікаційна робота магістра. Методичні рекомендації Вибіркові дисципліни


Бакалаврські вибіркові дисципліни ФІТ

Бакалаврські вибіркові дисципліни кафедри

Робочі програми

Кінцеві пристрої абонентського доступу

Організаційне забезп захисту інформ та спец діловодства

Основи теорії систем

Системи технічного захисту інформації

Технічні системи охорони об`єктів

Цифрова обробка сигналів

Силабуси

Кінцеві пристрої абонетського доступу

Орг забезп захисту інформ та спец діловодства

Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці

Основи теорії систем