Теми дипломних робіт

група 125м-16-1

Кібербезпека

N
п/п
ПІБ студента Тема дипломної роботи
ПІБ керівника спеціального
розділу
ПІБ керівника проекту
1 Безкоровайний Валерій Віталійович «Оцінки механізмів мережевої безпеки на основі політики RBAC»
ст. викл. Святошенко В.О. проф. Корнієнко В.І.
2 Білоусова Вікторія Русланівна «Захист від впливу ненавмисних електромагнітних завад на основні технічні засоби, що обробляють інформацію з обмеженим доступом»
ст. викл. Войцех С.І. проф. Корнієнко В.І.
3 Бублик Олександр Борисович «Особливості екранування складових електромагнітного поля для захисту від  витоку інформації каналами ПЕМВ»
ст. викл. Войцех С.І. проф. Корнієнко В.І.
4 Григурко Олексій Миколайович «Кібербезпека автоматизованих систем управління технологічним процесом»
ст. викл. Начовний І.І. проф. Корнієнко В.І.
5 Дзюба Євгеній Андрійович «Протидія витоку інформації з обмеженим доступом лініями електроживлення»
ст. викл. Войцех С.І. проф. Корнієнко В.І.
6 Журавель Владислав Костянтинович «Дослідження  методів захисту інформаційних ресурсів підприємства при використанні хмарних технологій»
доц. Флоров С.В. доц. Флоров С.В.
7 Затуливітер Володимир Анатолійович «Синтез системи підтримки прийняття рішень для оцінки загроз інформаційної безпеки підприємства»
ст. викл. Начовний І.І. проф. Корнієнко В.І.
8
Ігнатьева Ірина Дмитрівна «Функціональні методи оцінки ризиків кібербезпеки»
ст. викл Галушко С.О. проф. Корнієнко В.І.
9
Ковальов Ігор Дмитрович «Оцінка ризиків інформаційної безпеки з використанням алгоритму нечіткої кластеризації k-середніх»
доц. Герасіна О.В. доц. Герасіна О.В.
10
Колгін Володимир Андрійович «Методика захисту конфіденційності інформації в базах даних sybase і oracle від sql-атак»
ст. викл. Начовний І.І. проф. Корнієнко В.І.
11
Колісниченко Марія Анотоліївна «Аудит інформаційної  та кібербезпеки в вищих навчальних закладах України»
ст. викл. Тимофєєв Д.С доц. Гусєв О.Ю.
12
Кот Леонід Леонідович «Методики тестування на проникнення веб-додатків»
ст. викл. Кручінін О.В. доц. Гусєв О.Ю.
13
Кучер Ростислав Юрійович «Засіб захисту від несанкціонованого завантаження операційної системи для автоматизованої системи класу «1»
ст. викл. Кручінін О.В. проф. Кагадій Т.С.
14
Ширяєва (Легенченко)Катерина Олегівна «Управління обізнаністю персоналу в питаннях протидії методам соціальної інженерії»
ст. викл. Тимофєєв Д.С проф. Кагадій Т.С.
15
Лимарчук-Яциковська Тетяна Олександрівна «Архітектури управління інформаційною і кібербезпекою для підприємств середнього бізнесу»
ас. Мілінчук Ю.А. проф. Кагадій Т.С.
16
Мохнін Микита Ігорович «Розробка системи виявлення вторгнень  реального масштабу часу»
ст. викл. Святошенко В.О. проф. Кагадій Т.С.
17
Повіренний Юрій Станіславович «Методика захисту критично важливого програмного коду від дослідження»
доц. Школа М.І. доц. Школа М.І.
18
Сізинцев Микита Андрійович «Розробка та дослідження програмної системи для аналізу криптографічних протоколів»
ст. викл. Саксонов Г.М. проф. Кагадій Т.С.
19
Смолич Дмитро Сергійович «Методи детектування шкідливих акаунтів в соціальних мережах»
ст. викл. Кручінін О.В. проф. Кагадій Т.С.
20
Стародубець Олександр Васильович «Підходи до створення центрів оперативного управління кібербезпекою на підприємствах»
ст. викл. Тимофєєв Д.С проф. Кагадій Т.С.
21
Старченко Олег Олегович «Дослідження захисту інформації в корпоративній мережі  при  взаємодії з мобільними користувачами»
доц. Флоров С.В. доц. Флоров С.В.
22
Судариков Сергій Анатолійович «Методи та моделі забезпечення інформаційної безпеки інформаційно- телекомунікаційних систем на основі DLP технології» ст. викл. Святошенко В.О. доц. Гусєв О.Ю.
23
Твердохліб Ігор Сергійович «Управління інцидентами кібербезпеки на малих комерційних підприємствах»
ас. Ковальова Ю.В. доц. Гусєв О.Ю.
24
Чирва Владислав Сергійович «Дослідження методик тестування захищеності web – серверів від мережевих
атак»

доц. Флоров С.В. доц. Флоров С.В.
25
Шевченко Денис Ігорович «Аналіз способів забезпечення анонімності при криптовалютних транзакціях»
ст. викл. Саксонов Г.М. доц. Гусєв О.Ю.