Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт

                            бакалаврів спеціальності 125 Кібербезпека, 

                            бакалаврів спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка.

Керівники кваліфікаційних робіт

Денная форма навчання

Кібербезпека:  

125-18-1

125-18-2

125-18-3

125-19ск-1


     Телекомунікації та радіотехнікаж:

     172-18-1

     172-19ск-1
Заочна форма навчання
     125-18з-1

     125-19зск-1

     172-18з-1

     172-19зск-1

Консультанти кваліфікаційних робіт за розділами

Спеціальний розділ - індивідуально (див. керівників робіт)
Економічний розділ - к.е.н., доц. Романюк Наталія Миколаївна
- к.е.н., доц. Пілова Дар’я Петрівна

Титульні листи:

1.Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи; 
2.Завдання на кваліфікаційну роботу