Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт

                            бакалаврів спеціальності 125 Кібербезпека, 

                            бакалаврів спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка.

Керівники кваліфікаційних робіт

Денная форма навчання

Кібербезпека:  

125-17-1

125-17-2

125-18ск-1


     Телекомунікації та радіотехнікаж:

     172-17-1

     172-18ск-1
Заочна форма навчання
     125-18зск-1

     125-17з-1

     172-18зск-1

Консультанти кваліфікаційних робіт за розділами

Спеціальний розділ - індивідуально (див. керівників робіт)
Економічний розділ - к.е.н., доц. Романюк Наталія Миколаївна
- к.е.н., доц. Пілова Дар’я Петрівна

Графік проведення нормаконтроля кваліфікаційних робіт бакалаврів спеціальності 125 Кібербезпека

Титульні листи:

1.Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи; 
2.Завдання на кваліфікаційну роботу