МАГРО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ


Магро Валерій Іванович

Доцент кафедри безпеки інформації та телекомунікацій

 

ORCID iD

ResearchGate

Scopus

Google Academy

E-mail

Освіта та кар’єра

Закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "радіофізика та електроніка". Кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 - радіофізика, захистив дисертацію на тему «Розв’язок задачі про випромінювання хвилеводних ФАР методом інтегрального рівняння». Маю вчене звання доцента.

Освітня діяльність

  Викладаю дисципліни: основи телебачення та радіомовлення; системи мобільного зв'язку; телекомунікаційні та інформаційні мережі; пристрої надвисоких частот та антени.

Наукова діяльність

Напрямок наукової діяльності: радіофізика, радіотехніка, телекомунікації.

Міжнародна діяльність

Приймав участь більш ніж в 20 міжнародних конференціях що включені до наукометричних баз Scopus і Web of Science.

Публікації та патенти

Автор понад 120 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі 1 авторського свідоцтва, 1 навчального посібника з ГРИФОМ МОН, 8 навчальних посібників з грифом Вченої Ради.

Підвищення кваліфікації

Підвищував кваліфікацію шляхом стажування в Центрі післядипломної освіти ДНУ з 05.0.2016 по 06.05.2016, наказ №89-400-190 від 20.05.2016.