МАГРО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ


Магро Валерій Іванович

Доцент кафедри безпеки інформації та телекомунікацій

 

ORCID iD

ResearchGate

Scopus

Google Academy

E-mail

Освіта та кар’єра

Закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "радіофізика та електроніка". Кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 - радіофізика, захистив дисертацію на тему «Розв’язок задачі про випромінювання хвилеводних ФАР методом інтегрального рівняння». Маю вчене звання доцента.

Освітня діяльність

  Викладаю дисципліни: основи телебачення та радіомовлення; системи мобільного зв'язку; телекомунікаційні та інформаційні мережі; пристрої надвисоких частот та антени.

Наукова діяльність

Напрямок наукової діяльності: радіофізика, радіотехніка, телекомунікації.

Міжнародна діяльність

Приймав участь більш ніж в 20 міжнародних конференціях що включені до наукометричних баз Scopus і Web of Science.

Публікації та патенти

Автор понад 120 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі 1 авторського свідоцтва, 1 навчального посібника з ГРИФОМ МОН, 8 навчальних посібників з грифом Вченої Ради.

Підвищення кваліфікації

1. Підвищення кваліфікації за видом стажування на кафедрі телекомунікаційних систем та мереж ДНУ, за темою "Актуальні проблеми прикладної радіофізики та радіотехніки", обсяг 180 годин /6 кредитів. СЕРТИФІКАТ № 89-400-136/2021 від 24 вересня 2021 р.


2. Підвищення кваліфікації шляхом курсів вебінарів, що проводились консалтинговою компанією «Наукові публікації» («Scientific Publication») на тему «International experience in the field of publishing. Successful publication in Scopus and Web of Science», обсягом 30 годин /1 кредит. СЕРТИФІКАТ АА №2528 від 17 вересня 2021 р.


3. Підвищення кваліфікації шляхом тренінг-курсів «Сучасні інформаційні технології в освітньому процесі вищої школи» 16 листопада 2021 р. – 26 листопада 2021 р., обсягом 60 годин/2 кредити. СЕРТИФІКАТ №89-400-Т74/2021 від 26 листопада 2021 р.


4. Підвищення кваліфікації шляхом тренінг-курсів «Професійна діяльність у вищій школі: методи, мистецтво, майстерність» 27 січня 2022 р. – 03 лютого 2022 р., обсягом 60 годин/2 кредити. СЕРТИФІКАТ №89-400-Т20/2022 від 03 лютого 2022 р.