КОТУХ ЄВГЕН ВОЛОДИТМИРОВИЧ


КОТУХ ЄВГЕН ВОЛОДИТМИРОВИЧ

Професор кафедри безпеки інформації та телекомунікацій

 

ORCID iD

ResearchGate

Scopus

Google Academy

E-mail

Освіта та кар’єра

Національний авіаційний університет, спеціальність «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки» та «Економіка і підприємництво», 2007 рік.

Аспірантура Національного авіаційного університету (спеціальність 05.13.21 – «Системи захисту інформації») 2007-2010 роки.

2013 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Моделі аномального стану для систем виявлення кібератак в комп’ютерних мережах» і отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти».

2014 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри безпеки інформаційних технологій.

2019 р. – захистила докторську дисертацію і отримала науковий ступінь доктора технічних наук.

Стаж науково-педагогічної діяльності становить більше N років, загальний стаж роботи більше N років.

Освітня діяльність

Викладає дисципліни: «Організаційне забезпечення захисту інформації», «Організація спеціального діловодства», «Бази даних і знань», «Інформаційні технології організації бізнесу», «Кризовий менеджмент».

Наукова діяльність

Інформаційна безпека, комп’ютерна безпека, штучні імунні системи, управління безперервністю бізнесу, психофізіологічні дослідження з використанням поліграфу.

Виконує керівництво студентськими науковими роботами, що представляються на всеукраїнських і міжнародних конференціях.

Міждународна діяльність

Приймала участь у N міжнародних конференціях.

Публікації та патенти

Має 5 авторських свідоцтв. Загальна кількість публікацій за роки своєї діяльності - близько 40.

Підвищення кваліфікації

Cвідоцтво про підвищення кваліфікації ..