КОТУХ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ


КОТУХ ЄВГЕН ВОЛОДИТМИРОВИЧ

Професор кафедри безпеки інформації та телекомунікацій

 

ORCID iD

ResearchGate

Scopus

Google Academy

E-mail

Освіта та кар’єра

 Харківський державний технічний університет радіоелектроніки,спеціальність: 0804 Комп'ютерні науки, диплом бакалавра ХА №17337627 від 30.07.2001;

 Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність: 080404 Інтелектуальні системи прийняття рішень, диплом спеціаліста ХА №21126698 від 5.07.2002;

 Кандидат технічних наук, 05.13.21–Системи технічного захисту, тема: «Методи та засоби універсального хешування з використання кривих Судзукі», ДК № 041304 від 28 лютого 2017 р.

З 2019 по теперішній час є дійсним членом Академії Української Академії кібербезпеки (рішення Президії № 1256 від 25 березня 2019р.).

Освітня діяльність

Викладає дисципліни: «Інтелектуальні системи кіберзахисту», «Методи побудови і аналізу криптосистем», «Організація спеціального діловодства» .

Наукова діяльність

Кібербезпека, квантова комунікація, постквантова криптографія, теорія груп, групова криптографія, інтелектуальні системи.

Міжнародна діяльність

Відповідальний виконавець грантової програми "Quantum security for 5G Emerging network" CRDF Grant 34901212401, Сумський Держваний Університет (2020-2022рр.).

Публікації та патенти

Має біля 90 наукових публікацій, з них 2 монографії та 2 авторських свідоцтва.

Підвищення кваліфікації

Стажування з 01.04.2022р. по 01.09.2022р. в компанії Unlink VR Inc. Теми: 1. Методологія розробки захищеного програмного забезпечення. 2. Методологія розробки захищених каналів обміну інформації з використанням технологій квантового розподілу ключа. Обсяг 180 годин. .