ГАЛУШКО ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ


ГАЛУШКО ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

Доцент кафедри безпеки інформації та телекомунікацій

 

ORCID iD

ResearchGate

Scopus

Google Academy

E-mail

Освіта та кар’єра

У 1972 році закінчив Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю Електричний привод і автоматизація промислових установок та здобув кваліфікацію інженера електрика.

У 1972-1974 р.р. проходив військову службу у Збройних Силах.

У 1974-1986 р.р. працював инженером, старшим инженером, молодшим науковим співробітником Науково-дослідницького сектору кафедри електропривода Дніпропетровського гірничого інституту.

У 1980-1984 р.р. навчався в заочній аспірантурі Дніпропетровського гірничого інституту.

У 1986 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата техн. наук за спеціальністю 05.09.03 «Електрообладнання (промисловість)», тема дисертації «Дводвигуновий керований електропривод барабанних промивних машин з інтенсифікованим засобом розмиву».

З 1986 року працював асистентом, а з 1989 року по теперішній час працюю доцентом Національного технічного університету "Дніпровська політехніка".

Стаж науково-педагогічної діяльності становить більше 38 років, загальний стаж роботи більше 53 років.

Освітня діяльність

Викладає дисципліни: «Основи схемотехніки», «Електроніка та мікросхемотехніка», «Системи комутації та розподілу інформації», «Кінцеви пристрої абонентського доступу».

Наукова діяльність

У науково-дослідницькій діяльності основною тематикою є електрообладнання гірничо-збагачувальних машин, а також питання розповсюдження радіохвиль в складних умовах міської забудови.

Виконує керівництво студентськими науковими роботами, що представляються на всеукраїнських і міжнародних конференціях.

Міждународна діяльність

Приймав участь у 3 міжнародних конференціях.

Публікації та патенти

Має 2 патенти України та 6 авторських свідоцтв СРСР. Загальна кількість публікацій за роки своєї діяльності - близько 50.

Підвищення кваліфікації

Cвідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 810049 від 06.07.2015, ДВНЗ «Національний гірничий університет».