ШАЛАПУТА ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ


 Олішевський Ілля Геннадійович

Аспирант кафедри безпеки інформації та телекомунікацій

 

ORCID iD

E-mail

Освіта та кар’єра

У 2018 році закінчив Національний технічний університет «Дніпровська Політехніка» за спеціальністю «Телекоммунікаційні системи та мережі» та здобув кваліфікацію професіонал в галузі електроніки та телекоммунікацій.

З 2018 року по теперішній час навчаюсь в очній аспірантурі в НТУ «Дніпровська Політехніка» за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології»

Освітня діяльність

Участь в проведенні екзаменів та оцінки екзаменаційних робіт дисциплін «Сигнали та процеси в радіотехниці та зв’язку», «Системи керування телекомунікаційних систем та мереж. (2020 рік, викладацька практика)

Участь в аналізі коректування екзаменаційних білетів з дисципліни «Сигнали та процеси в радіотехніці та зв’язку»

Участь в модернізації екзаменаційних білетів з дисципліни «Системи керування телекомунікаційних систем та мереж

Відвідування занять провідних фахівців кафедри і факультети:

1. Проф. Корніенко В.І. дисципліна «Сучасні методи ОБРОБКИ информации».

2. Проф. Гусєв О.Ю. дисципліна «Системи керування телекомунікаційних систем та мереж».

3. Доцент Бубліков А.В. «Системи інтелектуальної ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ в умовах невизначеності»

Підготовка лекції на тему «Автоматизація процесів управління промисловими агрегатами великої потужності на прикладі доменної печі

Проведення занять в період з 10.02.2020 по 02.03.2020 в рамках викладацької практики у групи 172-19м-1. 

Наукова діяльність

Написання дисертації за темою «Управління тепловим станом горна доменної печі за допомогою методів фрактального аналізу». Написання статей за темою диссертації. Написання тез за темою диссертації.

Міжнародна діяльність

Приймав участь у 3 міжнародних конференціях за час навчання в бакалавраті та магістратурі.

Публікації та патенти

Написано та опубліковано 2 тези в журналі Widening Our Horizon