05.10.2016

8 конференція «Інформаційні технології. Безпека та зв’язок»

Шановні колеги!

Запрошуємо студентів, аспірантів, молодих вчених взяти участь у роботі 8 всеукраїнської науково-практичної конференції «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. БЕЗПЕКА ТА ЗВ’ЯЗОК», яка відбудеться 24 листопада 2016 р. на базі кафедри безпеки інформації та телекомунікацій Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

Секції конференції:

        Інформаційні технології;

        Інформаційно-вимірювальні технології;

        Економічна кібернетика;

        Комп’ютерна інженерія;

        Кібербезпека;

        Інженерія програмного забезпечення;

        Системний аналіз;

        Телекомунікації та радіотехніка.

Умови участі у конференції:

У конференції можуть брати участь науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, студенти.

Робочі мови конференції:

Українська, російська.

Порядок направлення заявок на участь у конференції та матеріалів:

Для участі в конференції Вам необхідно надати заявку на участь (форма додається), тези доповіді у електронному та друкованому виді за підписом авторів, об’єм тез: 2 повні сторінки; для студентів – рецензію наукового керівника; сплатити оргвнесок.

До тез доповіді можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора.

Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези доповіді, які не відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці конференції.

Тези доповіді надати до 11 листопада 2016 р. для публікації у збірнику.

Вартість публікації у збірнику матеріалів конференції та організаційні витрати становлять 150 грн.

Регламент доповіді на конференції:

Доповідь на конференції здійснюється однією з мов: українською або російською, регламент 5-7хв. Вид презентації необхідно попередньо узгодити з оргкомітетом.

Регламент роботи конференції:

24 листопада 2016 р.:

09.30 - 10.00 – реєстрація учасників 3 корп, 19 ауд.;

10.00 - 10.30 – відкриття конференції;

10.30 - 14.00 – секційні засідання;

14.00 - 14.30 – закриття конференції.

Адреса Оргкомітету конференції:

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, ауд. 17а, Кафедра БІТ, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет».

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: +38 (0562) 47-22-09; +38 (097) 493-64-78. http://bit.nmu.org.ua  E-mail:  local@i.ua

Голова ради молодих вчених факультету інформаційних технологій: Мєшков Вадим Ігорович.

 

 

Інформаційний лист.

Шаблон для тез.