Система виявлення аномальної поведінки суб’єктів у межах контрольованої зони

Виконала студентка гр. ЗМ-05м Кирпичникова Д.Ю.

Презентація дипломної роботи магістра спеціальності Управління інформаційною безпекою