172 Телекомунікації та радіотехніка

Програма підготовки бакалавра

п/п Назва дисципліни
1Українська мова
2Цивілізаційні процеси в українському суспільстві
3Іноземна мова професійного спрямування (англійська / німецька / французька)
4Ціннісні компетенції фахівця
5Фізична культура та спорт
6Правознавство
7Цивільна безпека
8Вища математика
9Фізика
10Вступ до фаху
11Програмування і алгоритмічні мови
12Напрямні системи електричного та оптичного зв'язку
13Операційні системи
14Обчислювальна техніка та мікропроцесори
15Основи схемотехніки
16Телекомунікаційні системи передачі
17Основи телебачення та радіомовлення
18Теорія електричних кіл та сигналів
19Теорія електричного зв'язку
20Технічна електродинаміка
21Економіка підприємства на ринку послуг
22Пристрої надвисоких частот та антени
23Телекомунікаційні та інформаційні мережі
24Теорія телетрафіка в телекомунікаціях
25Комп'ютерні мережі
26Електроживлення систем зв'язку
27Захист інформації в телекомунікаційних системах
28Кінцеві пристрої абонентського доступу
29Основи теорії систем
30Системи комутації і розподілу інформації
31Системи мобільного зв'язку
32Сигнали та процеси в радіотехніці та зв’язку
33Організація баз даних та знань
34Основи поштового зв'язку
35Основи теорії управління та адаптації в телекомунікаційних системах
36Цифрова обробка сигналів
37Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю
38Стандартизація і сертифікація телекомунікаційних систем
39Курсовий проект з основ схемотехніки
40Курсовий проект з телекомунікаційних систем передачі
41Курсовий проект з теорії електричних кіл та сигналів
42Курсовий проект з теорії електричного зв'язку
43Практика навчальна комп'ютерна
44Практика технологічна
45Виробнича практика
46Переддипломна практика
47Військова підготовка