Аспірантура та докторантура


З метою підготовки кадрів вищої кваліфікації при кафедрі діє аспірантура за спеціальностями:В даний час проходить навчання в очній аспірантурі та веде наукову роботу 1 аспірант. У 2010 році на кафедрі захищена одна докторська дисертація (Корнієнко В.І.). У 2011 році до захисту представлені дві кандидатські дисертації (Герасіна О.В., Рибальченко Ю.П.). У 2012 році на кафедрі захищена одна кандидатська дисертація (Герасіна О.В.).


За спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології» навчаються наступні аспіранти:

Будкова Людмила Валеріївна (очна форма). Тема дисертації: «Ідентифікація та прогнозування нелінійних стохастичних процесів у телекомунікаційних мережах».

Гуліна Ірина Григорівна (здобувач). Тема дисертації: «Автоматизована система управління тепловим режимом доменої печі».