Навчально-методичні матеріали

Методичне забезпечення кафедри представлене навчальними посібниками, курсами лекцій та методичними вказівками до виконання лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування. Методичні розробки знаходяться в стані постійного оновлення у відповідності до навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Освітньо-професійні програми вищої освіти:

Освітні програми бакалавра та магістра спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка


Робочі програми 172 бакалаври


Робочі програми навчальних дисциплін на 2020/21 навчальний рік


Робочі програми 172 магістри


Робочі програми навчальних дисциплін на 2020/21 навчальний рік


Практика


    Договір на проведення практики студентів