126 Інформаційні системи та технології

Методичне забезпечення


Робоча програма 


Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах


Силабус


Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах