Додаткові матеріали


Захист інформації в банківських та комерційних системах

Слайди лекцій:

Лекція 1

Лекція 2

Лекція 3

Лекція 4

Лекція 5

Лекція 6

Лекція 7

Лекція 8

Лекція 9

Лекція 10

Практична криптологія

Слайди та текст лекцій:

Лекція 1 - Вступ

Лекція 2 - Класична криптографія

Лекція 3 - Криптографічна стійкість

Лекція 4 - Шифр Вернама Энтропія

Лекція 5 - Принципи побудови блокових шифрів

Лекція 6 - DES

Лекція 7 - Режими шифрування

Лекція 8 - 2DES+3DES

Лекція 9 - AES

Лекція 10 - Потокові шифри, їх властивості

Лекція 11 - LFSR

Лекція 12 - Потокові шифри на основі LFSR

Лекція 13 - RSA

Лекція 14 - Атаки RSA

Лекція 15 - Ель-Гамаль

Лекція 16 - Еліптична криптографія

Лекція 17 - Криптографічні ХЕШ-функції

Лекція 18 - Аутентифікація та цілісність повідомлень

Лекція 19 - Електроний цифровий підпис RSA+Ель-Гамаль

Лекція 20 - Алгоритм цифрового підпису DSS

Лекція 21 - Електронні гроші

Лекція 22 - Протоколи ідентифікації та аутентифікації

Лекція 23 - Розділ секрету

Тести з дисципліни (Увага! PDF з вбудованим активним контентом)

Сучасні методи та засоби перетворення інформації

Демонстраційний модуль - Що таке корпоративний органайзер (Увага! PDF з вбудованим активним контентом)

Демонстраційний модуль - Створення Web-вузла (Увага! PDF з вбудованим активним контентом)

Демонстраційний модуль - Додавання Web-частини (Увага! PDF з вбудованим активним контентом)

Технологія програмування

Програмний посібник для проведення практичних занять з вивчення граматики регулярних виразів