Керівники дипломних проектів та

спеціального розділу

N п/п ПІБ студента ПІБ керівника дипломної роботи ПІБ керівника спеціального розділу дипломної роботи
Група 125-17з-1
1 Погорілий Захар Олегович професор Кагадій Т.С. ас. Ковальова Ю.В.
2 Прокопов Олексій Валерійович професор Корнієнко В.І. ст. викл.. Тимофєєв Д.С.
3 Пурін Кирило Владиславович доцент Герасина О.В. ас. Ковальова Ю.В.
4 Стратій Гліб Іванович професор Корнієнко В.І. ас. Ковальова Ю.В.
5 Ковалевська Марина Володимирівна професор Корнієнко В.І. ст. викл. Кручінін О.В.