САКСОНОВ ГЕННАДIЙ МИХАЙЛОВИЧ


САКСОНОВ ГЕННАДIЙ МИХАЙЛОВИЧ

Старший викладач кафедри безпеки інформації та телекомунікацій

 

ORCID iD

ResearchGate

Scopus

Google Academy

E-mail

Освіта та кар’єра

1973 р. – закінчил Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю «Гірнича  елемеханіка».

1997 р. – асистент  кафедри електроніки та обчислювальної техніки.

з 2001 року – старший викладач кафедри електроніки та обчислювальної технікиі (далі безпеки інформації та телекомунікації, НТУ «Дніпровська політехніка»).

Освітня діяльність

Викладає навчальні дисципліни: Програмні методи захисту інформації, Програмування і алгоритмічні мови, Захист  программного коду  та ін.

Наукова діяльність

Наукові інтереси – iмiтацiйно моделювання технiчних  та криптографiчних систем. Виконавець программ та науково-дослідних робіт за фахом.  

Міждународна діяльність

Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвіт» Матеріали у 2-х томах. Том 2.- Дніпро-Відень, 2017.-С. 302 – 30

Публікації та патенти

Участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-технічних конференціях за фахом. Автор понад 11 публікацій

Підвищення кваліфікації

Cвідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 995961 від 06.07.2015, ДВНЗ «Національний гірничий університет»