САФАРОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ


САФАРОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Доцент кафедри безпеки інформації та телекомунікацій

 

ORCID iD

ResearchGate

Scopus

Google Academy

E-mail

Освіта та кар’єра

У 2010 році закінчив Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара і отримав диплом магістра за спеціальністю «Технології та засоби телекомунікацій» (спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка» переліку 2015р.). 

У жовтні 2013 року успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Методи комп’ютерної візуалізації тривимірних геометричних моделей фотограмметричних сцен» за спеціальністю 05.01.01–Прикладна геометрія, інженерна графіка (спеціальність 122 – Комп’ютерні науки переліку 2015р.). 

З лютого 2014 р. по серпень 2014 р. працював старшим викладачем кафедри автоматизованих засобів обробки інформації (зараз кафедра комп’ютерних наук і інформаційних технологій) в Дніпропетровському національному університеті імені О. Гончара, а з вересня 2014 р. по серпень 2019 р. – доцентом.

З вересня 2019 р. - доцент кафедри безпеки інформації та телекомунікацій факультету інформаційних технологій НТУ «Дніпровська політехніка».

Освітня діяльність

Програмування, Основи програмування мобільних пристроїв

Наукова діяльність

Обробка фотограмметричних зображень, нейронні мережі, методи розпізнавання образів.

Міжнародна діяльність

Публікація статей - 1 у базі Scopus та 1 – у закордонному виданні

Публікації та патенти

22 публікації, з яких 1 монографія, 3 методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та 12 наукових фахових статей і 6 тез доповідей (1 у базі Scopus та 1 – у закордонному виданні.