РИБАЛЬЧЕНКО ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ


РИБАЛЬЧЕНКО ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ

Асистент кафедри безпеки інформації та телекомунікацій

 

ORCID iD

ResearchGate

Google Academy

E-mail

Освіта та кар’єра

У 2002 р. закінчив Дніпропетровський Національній Університет імені Олеся Гончара, випускник кафедри  “Оптоелектроніки”; спеціальність – “Прикладна фізика та науковий співробітник”. 

З 1 вересня 2002 року був прийнятий на роботу в Національний гірничий університет на посаду завідуючого лабораторією, за сумісництвом асистент кафедри ЕОТ. З вересня 2003р. був переведений на посаду асистента кафедри ЕОТ. 

2009 – 2012 р. – очна аспірантура при Національній гірничій академії.

Загальний стаж роботи - 18 років, стаж науково-педагогічної роботи - 14 років

Освітня діяльність

Викладає дисципліни "Обчислювальна техніка та мікропроцесори", "Електроживлення систем зв'язку", "Оптичні технології в телекомунікаційних системах та мережах", "Системи мобільного зв"язку", "Напрямні системи електричного та оптичного зв'язку", "Телекомунікаційні системи передачі".

Наукова діяльність

Дослідження  методів передачі, обробки та перетворення сигналів в телекомунікаційних системах та мережах; дослідження моделей теплових процесів енергетичних агрегатів великої потужності.

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних семінарах та конференціях.

Публікації та патенти

Автор та співавтор понад 20 публікацій та патентів на винахід і корисну модель.

Підвищення кваліфікації

Cвідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 810077 від 06.07.2015, ДВНЗ «Національний гірничий університет».