МЄШКОВ ВАДИМ ІГОРОВИЧ


Мешков Вадим Ігорович

Старший викладач кафедри безпеки інформації та телекомунікацій

 

ORCID iD

ResearchGate

Scopus

Google Academy

E-mail

Освіта та кар’єра

2006 рік – отримав диплом магістра зі спеціальності «Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах»

з 2006 рік – викладач кафедри

з 2014 – 2017 – секретар приймальної комісії факультету інформаційних технологій

з 2017 рік – заступник декана з навчальної роботи факультету інформаційних технологій.

Освітня діяльність

Викладає дисципліни "Організація баз даних та знань", "Сучасні мови програмування та вебтехнології", "Кіберзахист", "Комп’ютерні мережі", "Телекомунікаційні та інформаційні мережі".

Наукова діяльність

з 2022 – аспірантура (вечірня форма) за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки

Публікації та патенти

Телекомунікаційні та інформаційні мережі: підручник / В.І. Магро, В.І. Мєшков; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка» –Дніпро: НТУ «ДП», 2022. –226 с.

Мєшков, В. I. Аналiз сучасних систем виявлення та запобiгання вторгнень в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах / В. I. Мєшков, В. О. Вiролайнен // Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», м. Київ – Київ : НТУУ «КПІ». – С. 195-198.

Підвищення кваліфікації

10.12.2021 – державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (першого ступеня) УМД № 00072203, Національна комісія зі стандартів державної мови

20.11.2021 – 29.11.2021 підвищення кваліфікації (30 год) «Інформаційна безпека в умовах цифрової трансформації публічного управління» НТУ «Дніпровська політехніка» сертифікат ПК02070743/000494388-21

07.10.2021 – 13.10.2021 підвищення кваліфікації (30 год) «Інформаційна безпека в умовах цифрової трансформації публічного управління» НТУ «Дніпровська політехніка» сертифікат ПК02070743/000485388-21

23.12.2019 – 26.06.2020 підвищення кваліфікації (180 год) НТУ «Дніпровська політехніка» сертифікат ПК02070743/000222-20

01.12.2018 – 01.03.2019 сертифікат з стажування у Geobit-Pangea featuring, AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University in Krakow, Wroclaw University of Science and Technology (Poland)