МАЦЮК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ


МАЦЮК СЕРГІЙ

Доцент кафедри безпеки інформації та телекомунікацій

 

ORCID iD

ResearchGate

Google Academy

E-mail

Освіта та кар’єра

У 2012 р. закінчив Національний гірничий університет за спеціальністю «Управління інформаційною безпекою»

2014–2017: аспірант кафедри безпеки інформації та телекомунікацій;

з 2017: асистент кафедри безпеки інформації і телекомунікацій Національного технічного університету «Дніпровська Політехніка».

Освітня діяльність

Викладає дисципліни: Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах, Аналіз безпеки програмного забезпечення.

Наукова діяльність

Підвищення якості функціонування, моделювання, прогнозування та управління складними процесами в умовах невизначеності інформації про їх стан шляхом розробки і використання моделей та методів синтезу оптимального регулятора на основі ідентифікації прогнозуючої моделі процесу в реальному часі.

Міжнародна діяльність

Участь в 3 міжнародних конференціях.

Публікації та патенти

Основні результати досліджень опубліковані в 14 роботах, з них 9 в наукових спеціалізованих виданнях (1 входить в наукометричну базу Scopus і 1 – в Web of Science ) та 5 в матеріалах конференцій

Підвищення кваліфікації

Свідоцтво ПК02070743/000220 від 26.06.2020 р. (НТУ «Дніпровська політехніка»). Теми: 1. Педагогіка вищої школи. 2. Розвиток комунікативних компетенцій НПП ЗВО. 3. Застосування інформаційних технологій в освіті. 4. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. 5. Сучасні інформаційні та телекомунікаційні технології. 180 годин. Сертифікат CEFR володіння англійською мовою на рівні B2 (№ 31YZ514DP15 від 26.04.2019р.).