МАЦЮК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ


МАЦЮК СЕРГІЙ

Асистент кафедри безпеки інформації та телекомунікацій

 

ORCID iD

ResearchGate

Google Academy

E-mail

Освіта та кар’єра

У 2012 р. закінчив Національний гірничий університет за спеціальністю «Управління інформаційною безпекою»

2014–2017: аспірант кафедри безпеки інформації та телекомунікацій;

з 2017: асистент кафедри безпеки інформації і телекомунікацій Національного технічного університету «Дніпровська Політехніка».

Освітня діяльність

Викладає дисципліни: Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах, Аналіз безпеки програмного забезпечення.

Наукова діяльність

Підвищення якості функціонування, моделювання, прогнозування та управління складними процесами в умовах невизначеності інформації про їх стан шляхом розробки і використання моделей та методів синтезу оптимального регулятора на основі ідентифікації прогнозуючої моделі процесу в реальному часі.

Міжнародна діяльність

Участь в 3 міжнародних конференціях.

Публікації та патенти

Основні результати досліджень опубліковані в 14 роботах, з них 9 в наукових спеціалізованих виданнях (1 входить в наукометричну базу Scopus і 1 – в Web of Science ) та 5 в матеріалах конференцій

Підвищення кваліфікації

Перебування в аспірантурі в 2014-2017р.р.