КОВАЛЬОВА ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА


Ковальова Юлія Вікторівна

Доцент кафедри безпеки інформації та телекомунікацій

 

ORCID iD

ResearchGate

Scopus

Google Academy

E-mail

Освіта та кар’єра

Національний гірничий університет, спеціальність "Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом", НР №37423888 від 30 червня 2009 р., кваліфікація інженера з інформаційної безпеки з дослідницьким рівнем діяльності, викладач вищого навчального закладу

Кандидат технічних наук, 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи, тема: "Математичні моделі та методи бездротової передачі даних в мережах енергомоніторингу на об'єктах критичної інфраструктури", ДK №062589 від 27.09.2021.

Освітня діяльність

Викладає дисципліни « Технології забезпечення інформаційної і кібербезпеки об’єктів», « Захист інформації в розподілених системах», «Кібероперації».

Наукова діяльність

Розробка та дослідження математичних моделей та методів захисту інформації в мережах енергомоніторингу на об'єктах критичної інфраструктури.

Публікації та патенти

Має більше 30 публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus.

Підвищення кваліфікації

Свідоцтво ПК 02070743/000216-20, (НТУ «Дніпровська політехніка»), 180год. Теми: 1. Педагогіка вищої школи. 2. Розвиток комунікативних компетенцій НПП ЗВО. 3. Застосування інформаційних технологій в освіті. 4. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. 5. Сучасні інформаційні та телекомунікаційні технології.