ГЕРАСІНА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА


Герасіна Олександра Володимирівна

Доцент кафедри безпеки інформації та телекомунікацій

 

ORCID iD

ResearchGate

Scopus

Google Academy

E-mail

Освіта та кар’єра

У 2002 р. закінчила з відзнакою Національний гірничий університет за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем» (спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення» переліку 2015 р.) та здобула кваліфікацію інженера-програміста.


У 2002-2005 рр. працювала інженером-програмістом в КБ «Дніпровське», ВАТ «Дніпровський машинобудівний завод». Приймала участь у розробці програмного забезпечення цифрових телефонних станцій системи «Дніпро».


З 2005 р. працювала асистентом кафедри електроніки та обчислювальної техніки, а з 2013 р. дотепер працює доцентом кафедри безпеки інформації та телекомунікацій. У 2007-2010 рр. перебувала в аспірантурі.


У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування, тема дисертації «Ідентифікація технологічних процесів крупного дроблення і самоздрібнювання руд з використанням варіації структур моделей».


У 2014 р. отримала вчене звання доцента кафедри безпеки інформації та телекомунікацій.


Стаж науково-педагогічної роботи складає більше 15 років, стаж практичної роботи за профілем кафедри – більше 3 років

Освітня діяльність

Викладає дисципліни «Інтелектуальні системи кіберзахисту», «Сучасні методи обробки інформації», «Цифрова стеганографія», «Основи теорії систем», «Організаційне забезпечення захисту інформації та спеціального діловодства».

Наукова діяльність

Напрямок наукової діяльності: розробка інтелектуальних моделей і алгоритмів керування складними нелінійними об'єктами гірничо-металургійного комплексу та процесами в телекомунікаційних мережах; інтелектуальні методи та засоби моніторингу інфокомунікаційних мереж для систем виявлення та запобігання атак.

Виконує керівництво студентськими науковими роботами, що представляються на всеукраїнських і міжнародних конкурсах та конференціях.

Олександра Герасіна є гарантом освітньої програми «Кібербезпека» першого (бакалаврського) рівня та заступником голови науково-методичної комісії НТУ «ДП» за спеціальністю 125 «Кібербезпека».

Підвищення кваліфікації

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070743/000209-20 від 26.06.2020 р. (НТУ «ДП»).

Міжнародна діяльність

Участь більш ніж в 20 міжнародних конференціях.

Має сертифікат CEFR володіння англійською мовою на рівні В2 (№ 059487DP01 від 24.05.2018 р.). Участь у міжнародному проекті USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» (період реалізації: 18.05.2020 – 17.09.2024 р.). Курс "Malware Analysis" ("Аналіз шкідливого програмного забезпечення"), 14.06-23.07.2021..

Публікації та патенти

Більше 70 наукових і навчально-методичних праць, з них 3 підручника з грифом Вченої Ради НТУ «ДП», 1 монографія, більше 30 наукових статей у фахових виданнях (у тому числі таких, що включені до наукометричних баз Scopus і Web of Science) та 7 навчально-методичних робіт.