ОЛІШЕВСЬКИЙ ІЛЛЯ ГЕННАДІЙОВИЧ


 Олішевський Ілля Геннадійович

Асистент кафедри безпеки інформації та телекомунікацій

 

ORCID iD

ResearchGate

E-mail

Освіта та кар’єра

У 2018 році з відзнакою закінчив магістратуру в НТУ "Дніпровська політехніка" за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. З лютого 2019 року працює асистентом кафедри Безпеки інформаціїї та телекомунікацій. З жовтня 2019 року навчається в аспірантурі НТУ "Дніпровська політехніка" за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Тема дисертації: «Підвищення ефективності автоматизованого керування тепловою роботою агрегатів великої потужності промислового та побутового призначення».

У 2019 році склав екзамен з англійської мови та отримав сертифікат CEFR на рівень В2.

Освітня діяльність

Інформаційні технології

Теорія електричних кіл та сигналів

Електроніка та мікросхемотехніка

Цифрова обробка сигналів

Системи передачі даних

Програмування та алгоритмічні мови

Наукова діяльність

Веде активну наукову діяльність, регулярно приймає участь в міжнародних конференціях, публікує статті та працює над патентами. Наукові інтереси: автоматизація процесів керування, енергозбереження.

Публікації та патенти

Опубліковано 8 статей у фахових виданнях, та 20 тез доповідей на конференціях міжнародного та всеукраїнського рівня. Отримано 1 патент, ще 3 патенти проходять експертизу. Видано 3 методичних рекомендацій до виконання лабораторних робіт.