ОЛІШЕВСЬКИЙ ІЛЛЯ ГЕННАДІЙОВИЧ


 Олішевський Ілля Геннадійович

Асистент кафедри безпеки інформації та телекомунікацій

 

ORCID iD

ResearchGate

Scopus

Google Academy

E-mail

Освіта та кар’єра

У 2018 році з відзнакою закінчив магістратуру в НТУ "Дніпровська політехніка" за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. З лютого 2019 року працює асистентом кафедри Безпеки інформаціїї та телекомунікацій. З жовтня 2019 року навчається в аспірантурі НТУ "Дніпровська політехніка" за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Тема дисертації: «Підвищення ефективності автоматизованого керування тепловою роботою агрегатів великої потужності промислового та побутового призначення».

У 2019 році склав екзамен з англійської мови та отримав сертифікат CEFR на рівень В2.

У грудні 2020 обраний на посаду голови Ради молодих вчених НТУ «Дніпровська політехніка».

Освітня діяльність

Інформаційні технології

Теорія електричних кіл та сигналів

Електроніка та мікросхемотехніка

Цифрова обробка сигналів

Системи передачі даних

Програмування та алгоритмічні мови

Наукова діяльність

Веде активну наукову діяльність, регулярно приймає участь в міжнародних конференціях, публікує статті та працює над патентами. Є керівником 16 студентських наукових робіт на міжнародних англомовних конференціях, з яких 10 отримали нагороди із різними формулюваннями. Наукові інтереси: автоматизація процесів керування, енергозбереження.

Публікації та патенти

Опубліковано 1 статтю у наукометричних базах Scopus, 10 статей у фахових виданнях, та 27 тез доповідей на конференціях міжнародного та всеукраїнського рівня. Отримано 3 патенти, ще 1 патент проходить експертизу. Видано 13 методичних рекомендацій до виконання лабораторних робіт.