ГУСЕВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ


Гусєв Олександр Юрійович

Професор кафедри безпеки    інформації та телекомунікацій

 

ORCID iD

ResearchGate

Google Academy

E-mail

Освіта та кар’єра

У 1972 році закінчив Новосибірський електротехнічний інститут за спеціальністю електронно-вимірювальна техніка та здобув кваліфікацію інженера електрика.

У 1972-1974 р.р. працював інженером в Спеціальному конструкторському бюро наукового приладобудування СВАН СРСР.

У 1974-1977 р.р. навчався в очній аспірантурі Інституту теплофізики СВАН СРСР.

У 1974-1984 р.р. працював молодшим науковим співробітником Інституту теплофізики СВАН СРСР.

У 1983 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.04.03 - радіофізика, включаючи квантову радіофізику, тема дисертації "Дослідження стабільності частоти ОКГ і вузьких оптичних резонансів за допомогою автоматизованих систем".

У 1984-1991 р.р. працював завідувачем відділом Дніпропетровського філіалу Всесоюзного науково-дослідного і проектного інституту систем автоматизації і управління.

У 1992-2000 р.р. працював завідувачем відділом Дніпропетровського науково-дослідного і проектного інституту систем автоматизації і управління.

У 1993 р отримав почесне звання член-кореспондент Міжнародної академії комп'ютерних наук і систем.

У 2000-2002 р.р. працював генеральним директором ТОВ "Науково-виробнича і комерційна фірма ДМГ".

У 2002-2005 р.р. працював начальником відділення Державного підприємства "Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації".

З 2005 року по теперішній час працюю доцентом, професором Національного технічного університету "Дніпровська політехніка".

У 2011 р отримав вчене звання доцент кафедри електроніки та обчислювальної техніки.

Стаж науково-педагогічної діяльності становить більше 17 років, загальний стаж більше 58 років.

Освітня діяльність

Викладає дисципліни: «Теорія електричного зв'язку», «Методи оптимізації» «Цифрова обробка сигналів», «Сигнали та процеси в радіотехніці та зв'язку», «Системи керування телекомунікаційних систем та мереж», «Computer Circuitry» (англійською мовою), стандартизація і сертифікація телекомунікаційних систем, системи комутації та розподілу інформації.

Наукова діяльність

Напрямок наукової діяльності: розробка методів і принципів управління складними об'єктами гірничо-металургійного виробництва, телекомунікаційними системами та мережами, а також методів ідентифікації і синтезу адаптивних прогнозуючих моделей фрактальних процесів.

Виконує керівництво студентськими науковими роботами, що представляються на всеукраїнських і міжнародних конкурсах та конференціях.

Був керівником госпдоговірних НДР 080106 (2005-2006 р.р.), 080107 (2006-2007 р.р.), керівником проміжного етапу держбюджетної НДР ГП-407 (номер держреєстрації 0108U000538, 2009 р).

Гусєв О.Ю. є членом НМК за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Міжнародна діяльність

Приймав участь більш ніж в 5 міжнародних конференціях.

В липні 2018 р. здав екзамен та отримав сертифікат CEFR володіння англійською мовою на рівні В2.

Публікації та патенти

У співавторстві опубліковані підручник і навчальні посібники: «Теорія систем управління» (підручник), «Теорія електричного зв'язку» (навч. посіб. з грифом МОН України), «Вимірювання сигналів в радіотехніці» (навч. посіб.), «Theory of adaptive filtration» (навч. посіб. англійською мовою), «Інтелектуальне моделювання нелінійних динамічних процесів у системах керування, кібербезпеки, телекомунікацій» (підручник, «Сигнали та процеси в радіотехніці та зв’язку» (підручник), «Основи теорії управління та адаптації» (навч. посіб.). Має 7 патентів України та авторських свідоцтв СРСР. Має наукові праці, опубліковані англ. мовою у виданнях, що входять в наукометричні бази даних (Scopus, WoS).h-індекс цитування в 2019 році склав 3. Загальна кількість публікацій в фахових виданнях більше 70.