25.02.2012

III Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих вчених

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. БЕЗПЕКА ТА ЗВ’ЯЗОК» 
15 березня 2012 року

м. Дніпропетровськ

З ВИДАННЯМ ЗБІРНИКА МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Вимоги до оформлення матеріалів: (pdf-версія)

Наукові повідомлення учасників подаються як тези, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції.

Вимоги до оформлення: plakat_small.jpg

 • матеріали подаються одночасно у друкованому вигляді та електронному варіанті у форматі *.doc (текстовий редактор Microsoft Word);
 • обсяг тексту тез: до 3 сторінок формату А4;
 • поля: 20 мм. з усіх боків;
 • шрифт: Times New Roman – 14 пт., інтервал між рядками – 1,5; рівняння тексту по ширині;
 • абзац 10 мм.;
 • усі рисунки повинні мати високу якість виконання;
 • у таблицях допускається зменшення інтервалу між рядками до 1,15;
 • на всі рисунки та таблиці повинні бути посилання у тексті;
 • при наведенні програмного коду допускається використання шрифту: Courier New – 12 пт., інтервал між рядками – 1,15;

Програма конференції


Структура тези доповіді:

 • індекс УДК роботи (в лівому куті, шрифт напівжирний);
 • науковий ступінь, вчене звання, ініціали, прізвище автора(ів) (в правому куті, шрифт напівжирний, курсив);
 • назва навчального закладу, установи (в правому куті, шрифт курсив)
 • назва тези доповіді (великими літерами, рівняння тексту по центру, шрифт напівжирний, інтервал перед та після назви 6 пт.);
 • анотація (2-4 речення, шрифт: Times New Roman – 12 пт., курсив, інтервал між рядками – 1,15; рівняння тексту по ширині);
 • текст тези (згідно вимог до оформлення);
 • Перелік літератури подається мовою оригіналу у кінці рукопису. Посилання на літературу в тексті подаються у квадратних дужках, через кому – сторінки (наприклад [2, с.158]);

До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти теми доповідей, які не відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці конференції.

Регламент роботи конференції:

15 березня 2012 р.:

09.30 - 10.00 – реєстрація учасників;

10.00 - 10.30 – відкриття конференції;

10.30 - 14.00 – секційні засідання;

14.00 - 14.30 – закриття конференції.

Регламент доповідей на конференції:

Доповідь на конференції здійснюється однією з мов: українською, російською, або англійською, регламент 5-7 хв. Вид презентації необхідно попередньо узгодити з оргкомітетом.

Інші умови участі у конференції:

Вартість публікації у збірнику матеріалів конференції та організаційні витрати становлять 80 грн.