24.02.2015

VI конференція «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»

Національна академія Служби безпеки України

Шановні студенти та співробітники!

Запрошуємо Вас прийняти участь у VІ науково-практичній конференції «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави», яку буде проводити Національна академія Служби безпеки України 29 березня 2015 р.

  Напрями роботи конференції:
 • проблеми взаємодії та координації державних органів України у сфері інформаційної безпеки у сучасних умовах;
 • правові та організаційні аспекти протидії російській інформаційній агресії як складовій гібридної війни;
 • реформування системи охорони державної таємниці та службової інформації в умовах поглиблення співпраці з ЄС та НАТО;
 • проблеми формування національної системи забезпечення кібернетичної безпеки України;
 • актуальні питання захисту інформації з обмеженим доступом в контексті запровадження в Україні систем електронного урядування;
 • проблемні питання підготовки фахівців у галузі інформаційної безпеки.

Початок роботи конференції о 10.00 19 березня 2015 року. Реєстрація учасників з 9.00 до 9.40.

Адреса: Київ, вул. Трутенка, 22

Телефони Оргкомітету: (044) 241-11-21; (044) 527-75-14.

Для участі у конференції необхідно до 28 лютого 2015 року відіслати тези доповідей та заявку на участь на електронну адресу conf_is2015@ukr.net.

Вимоги до оформлення електроного варіанту матеріалів конференції:

 1. Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника і містити вказівку на вид матеріалу конференції латиницею (наприклад, Agapenko_konf, Agapenko_zayavka)
 2. Текст має бути виконаний в редакторі Microsoft Word 6.0 і вище для Windows та відредагований, файл з розширенням *.rtf
 3. При направленні матеріалів електронною поштою тема повідомлення повинна починатися з прізвища учасника

  Вимоги до оформлення тез доповідей:

 • Обсяг – до 4 сторінок, мова – українська, формат сторінки А4(210х297 мм). Поля: ліве – 2,5 см; праве – 1,5 см; верхнє – 2,0 см; нижнє – 2,0 см. Шрифт – Times New Roman. Кегль – 14. Міжрядковий інтервал 1,5, стиль – Normal.
 • УДК ( вирівнювання по лівому краю, шрифт звичайний)
 • Відомості про авторів (окремими рядками, вирівнювання по правому краю), прізвище, ініціали (шрифт напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (шрифт звичайний); місце роботи (шрифт звичайний).
 • Назва матеріалів (шрифт напівжирний, усі символи прописні, без переносу слів, вирівнювання по центру)
 • Текстова частина (вирівнювання по ширині, без переносу слів, абзац з відступом 1,27 см)
 • Список літератури (розміщується наприкінці тексту під заголовком «Література», оформлюється у вигляді нумерованого списку без автоматичної нумерації).

завантажити вимоги до матеріалів конференції (*.doc)