Навчально-методичні матеріали

Методичне забезпечення кафедри представлене навчальними посібниками, курсами лекцій та методичними вказівками до виконання лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування. Методичні розробки знаходяться в стані постійного оновлення у відповідності до навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Освітньо-професійні програми вищої освіти:

1. Освітня програма бакалавра спеціальності 125 Кібербезпека

2. Освітня програма магістра спеціальності 125 Кібербезпека


Робочі програми бакалавра


Робочі програми навчальних дисциплін на 2019/20 навчальний рік


Робочі програми магістра


Робочі програми навчальних дисциплін на 2019/20 навчальний рік


Практика


Договір на проведення практики студентів