Навчально-методичні матеріали

Методичне забезпечення кафедри представлене навчальними посібниками, курсами лекцій та методичними вказівками до виконання лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування. Методичні розробки знаходяться в стані постійного оновлення у відповідності до навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Освітньо-професійні програми вищої освіти:

1. Освітня програма бакалавра спеціальності 125 Кібербезпека

2. Освітня програма бакалавра спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка

3. Освітня програма магістра спеціальності 125 Кібербезпека

4. Освітня програма магістра спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка


Робочі програми

Робочі програми навчальних дисциплін на 2019/20 навчальний рік

Практика

Договір на проведення практики студентів

Захист інформації в банківських та комерційних системах

Слайди лекцій:

Лекція 1

Лекція 2

Лекція 3

Лекція 4

Лекція 5

Лекція 6

Лекція 7

Лекція 8

Лекція 9

Лекція 10

Практична криптологія

Слайди та текст лекцій:

Лекція 1 - Вступ

Лекція 2 - Класична криптографія

Лекція 3 - Криптографічна стійкість

Лекція 4 - Шифр Вернама Энтропія

Лекція 5 - Принципи побудови блокових шифрів

Лекція 6 - DES

Лекція 7 - Режими шифрування

Лекція 8 - 2DES+3DES

Лекція 9 - AES

Лекція 10 - Потокові шифри, їх властивості

Лекція 11 - LFSR

Лекція 12 - Потокові шифри на основі LFSR

Лекція 13 - RSA

Лекція 14 - Атаки RSA

Лекція 15 - Ель-Гамаль

Лекція 16 - Еліптична криптографія

Лекція 17 - Криптографічні ХЕШ-функції

Лекція 18 - Аутентифікація та цілісність повідомлень

Лекція 19 - Електроний цифровий підпис RSA+Ель-Гамаль

Лекція 20 - Алгоритм цифрового підпису DSS

Лекція 21 - Електронні гроші

Лекція 22 - Протоколи ідентифікації та аутентифікації

Лекція 23 - Розділ секрету

Тести з дисципліни (Увага! PDF з вбудованим активним контентом)

Сучасні методи та засоби перетворення інформації

Демонстраційний модуль - Що таке корпоративний органайзер (Увага! PDF з вбудованим активним контентом)

Демонстраційний модуль - Створення Web-вузла (Увага! PDF з вбудованим активним контентом)

Демонстраційний модуль - Додавання Web-частини (Увага! PDF з вбудованим активним контентом)

Технологія програмування

Програмний посібник для проведення практичних занять з вивчення граматики регулярних виразів