Графік дипломного проектування та державної атестації на 2018/2019 навчальний рік

групи голова ДЕК
07.05 28.05 18.06.19.06.
20.06
21.0624.0625.0626.0627.06
ТКіт-15  Фількін К.М. 
екз.
7
6


172-16ск


5
4


172-16зск-1


12
12
1

172-16зск-211
8
УБіт-15 Добрякова О.М.екз.

10
6
ТЗіт-15
екз.БСіт-15

екз.


Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт

бакалаврів та магістрів спеціальностей 125 Кібербезпека, 172 Телекомунікації та радіотехніка

Керівники та теми дипломних робіт

Денная форма навчання
Кібербезпека гр. 125м-16-1
Телекомунікації та радіотехніка гр.172м-16-1
Заочна форма навчання
-

Консультанти дипломних робіт за розділами

Спеціальний розділ - індивідуально (див. керівників робіт)
Економічний розділ - доц. Волотковська Юлія Олександрівна
- доц. Романюк Наталія Миколаївна

Програми державного екзамену:

1. Програма державного екзамену з напряму підготовки бакалаврів 050903 Телекомунікації

2. Програма кваліфікаційного екзамену за напрямом 6.170102 «Системи технічного захисту інформації»

3. Програма кваліфікаційного екзамену за напрямом 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

4. Програма кваліфікаційного екзамену за напрямом 6.170103 «Управління інформаційною безпекою»