Графік дипломного проектування та державної атестації на 2017/2018 навчальний рік

групи голова ДЕК
16.05.18 30.05.18 22.06.18 23.06.18
25.06.18
26.06.18
ТКіт-14   Гнатушенко В.В екз.


12
12
УБіт-14
 Мороз Б.І.

екз. 10
5


ТЗіт-14
 Мороз Б.І.екз.
БСіт-14  Мороз Б.І.

екз.


Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт

бакалаврів та магістрів спеціальностей 125 Кібербезпека, 172 Телекомунікації та радіотехніка

Керівники та теми дипломних робіт

Денная форма навчання
Кібербезпека гр. 125м-16-1
Телекомунікації та радіотехніка гр.172м-16-1
Заочна форма навчання
-

Консультанти дипломних робіт за розділами

Спеціальний розділ - індивідуально (див. керівників робіт)
Економічний розділ - доц. Волотковська Юлія Олександрівна
- доц. Романюк Наталія Миколаївна

Програми державного екзамену:

1. Програма державного екзамену з напряму підготовки бакалаврів 050903 Телекомунікації

2. Програма кваліфікаційного екзамену за напрямом 6.170102 «Системи технічного захисту інформації»

3. Програма кваліфікаційного екзамену за напрямом 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

4. Програма кваліфікаційного екзамену за напрямом 6.170103 «Управління інформаційною безпекою»