Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт

                            бакалаврів спеціальності 125 Кібербезпека, 

                            бакалаврів спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка.

Керівники та теми дипломних робіт

Денная форма навчання
Кібербезпека гр. 125м-16-1
Телекомунікації та радіотехніка гр.172м-16-1
Заочна форма навчання
-

Консультанти дипломних робіт за розділами

Спеціальний розділ - індивідуально (див. керівників робіт)
Економічний розділ - к.е.н., доц. Романюк Наталія Миколаївна
- к.е.н., доц. Пілова Дар’я Петрівна


Титульні листи:

1.Пояснювальна записка дипломного дипломного проекту (роботи);  
2.Завдання на дипломный проект  
3.Завдання на виконання кваліфікаційної роботи магістра.