16.02.2012

Конференція "Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні"

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія України
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара
ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”
Дніпродзержинський державний технічний університет
Національний гірничий університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Чорноморський державний університет імені П. Могили
Севастопольський національний технічний університет
Інститут технічної механіки НАН України і НКА України

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Науково-технічна конференція, що присвячена аналізу проблем та перспективам розвитку інформаційних технологій в металургії та машинобудуванні – ІТММ’2012, відбудеться 27 – 30 березня 2012 року на базі Національної металургійної академії України.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Системний аналіз і синтез процесів у металургії та машинобудуванні.
2. Інформаційні технології в процесах одержання матеріалів із заданими властивостями.
3. Математичне моделювання технологічних процесів.
4. Інформаційне та програмне забезпечення процесів проектування та технології web-дизайну.
5. Інтелектуальні інформаційно-управляючі системи в сучасному виробництві.
6. Інформаційні технології дистанційної освіти.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Голова:
Величко О.Г. – член-кореспондент НАНУ, д.т.н., професор, ректор НМетАУ (Дніпропетровськ, Україна)

Заступник голови:
Михальов О.І. – д.т.н., професор (Дніпропетровськ, Україна)

Члени оргкомітету:
Гасик М.І. – д.т.н., професор, академік НАН України (Дніпропетровськ, Україна)
Камкіна Л.В. – д.т.н., професор (Дніпропетровськ, Україна)
Петренко О.М. – д.т.н., професор (Дніпропетровськ, Україна)
Власова Т.Є. – к.т.н., ст. науковій співробітник (Дніпропетровськ, Україна)
Матвєєва М.О. – д.т.н., професор (Дніпропетровськ, Україна)

Програмний комітет:
Алпатов А.П. – д.т.н., професор (Дніпропетровськ, Україна)
Архипов О.Є. – д.т.н., професор (Київ, Україна)
Бахрушин В.Є. – д.ф.-м.н., професор (Запоріжжя, Україна)
Бодянський Є.В. – д.т.н., професор (Харків, Україна)
Веремей Є.І. – д.ф.-м.н., професор (Санкт-Петербург, Росія)
Гасик М.М. – д.т.н., професор (Гельсінкі, Фінляндія)
Гожий О.П. – к.т.н., доцент (Миколаїв, Україна)
Зеленцов Д.Г. – д.т.н., професор (Дніпропетровськ, Україна)
Копп В.Я. –д.т.н., професор (Севастополь, Україна)
Корсун В.І. – д.т.н., професор (Дніпропетровськ, Україна)
Малайчук В.П. – д.т.н, професор (Дніпропетровськ, Україна)
Светличный Д.С. – д.т.н., професор (Ченстохов, Польща)
Скалозуб В.В. – д.т.н., професор (Дніпропетровськ, Україна)
Сладковський О.В. – д.т.н., професор (Катовіце, Польща)
Спірін М.А. – д.т.н., професор (Єкатеринбург, Росія)
Тогобицька Д.М. – д.т.н., професор (Дніпропетровськ, Україна)

Секретар оргкомітету: Михайловська Т.В. – к.т.н., доцент (Дніпропетровськ, Україна)

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Для участі в конференції Вам необхідно до 12 березня 2012 року надіслати:

1) рукопис статті, викладений відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003р. та оформлений згідно “Правил оформлення тексту статті” (див. наступну сторінку);
2) текст статті (5-7 повних сторінок) надається в друкованому вигляді (в 1-му екземплярі) та електронному вигляді в форматі Mocrosoft Word 2003 на CD/DVD диску. Реферати – на українській, російській й англійській мовах;
3) витяг із протоколу засідання кафедри (наукового семінару) з рекомендацією до опублікування статті;
4) рецензію провідного спеціаліста щодо наукового рівня статті;
5) заявку:

- Прізвище, ім'я, по батькові;
- Учений ступінь, звання;
- Тематичний напрямок;
- Місце роботи;
- Посада;
- Службова адреса, індекс;
- Телефон, e-mail;
- Необхідно забезпечити помешкання так/ні.

6) квитанцію про сплату організаційного внеску. Організаційний внесок в розмірі 300 грн. (з кожного учасника) на видання фахового наукового збірника “Системні технології” з доповідями учасників конференції, транспортні та поштові витрати. Для закордонних учасників організаційний внесок еквівалентний 30 євро в національній валюті України (гривнях) на момент оплати. Кожна додаткова сторінка понад 7 (семи) сплачується окремо – 22 гривні (2 євро) за сторінку. Статті обсягом понад 10 (десять) сторінок не будуть публікуватися у науковому збірнику “Системні технології”. Звертаємо Вашу увагу на те, що статті будуть публікуватися тільки після оплати.

Організаційний внесок сплачується згідно реквізитів. Одержувач: ВАТ “ВіЕйБі Банк”. Банк одержувача: ВАТ “ВіЕйБі Банк”, МФО 380537, код ЄДРПОУ 19017842. Рахунок одержувача: 29249800002. Призначення платежу: поповнення карткового рахунку № 030000377159 Новікова Катерина Юріївна.

Заявку на участь у конференції та текст доповіді бажано надіслати на електрону адресу конференції, і весь пакет документів поштою. Тексти доповідей, що увійшли в програму конференції будуть опубліковані до початку її роботи окремим виданням збірника наукових праць “Системні технології”, що входить до переліку фахових наукових видань ВАК України, ISSN 1562-9945.

Для учасників конференції та осіб, що їх супроводжують передбачено ознайомлення з історичними та культурними пам’ятками міста.

Адреса: ІТММ, НМетАУ, кафедра Інформаційних технологій і систем, пр. Гагаріна 4, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна.

Оргкомітет буде Вам вдячний за поширення цієї інформації серед колег та інших зацікавлених осіб.

Із всіх питань звертатися в секретаріат конференції:
Михайловська Тетяна Віталіївна тел. 056 374 80 31, 097 685 45 25
Web-сторінка: http://dmeti.dp.ua/itmm
e-mail: itmm@metal.dmeti.dp.ua
(При відправленні листа в графі “Тема” обов’язкововказати ІТММ_2012)

"Правила оформлення тексту статті" наведені у інформаційному повідомленні, з яким можливо ознайомитись на web-сторінці конференції http://nmetau.edu.ua/itmmВересень 2019

Попередній місяць

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6