6.170103 - Управління інформаційною безпекою

Управління інформаційною безпекою

«Управління інформаційною безпекою» - нова програма бакалаврської підготовки вищої освіти в Україні у галузі знань «Інформаційна безпека». Особливістю програми є підготовка фахівців з управління у галузі інформаційної безпеки, які добре розуміються на програмуванні і комп’ютерній техніці, засобах технічного захисту інформації, криптографії, правових та економічних аспектах захисту інформації. Такі фахівці організовують служби безпеки на підприємствах. Нестача висококваліфікованих спеціалістів-менеджерів з захисту інформації відчутна в наш час не лише у Придніпровському регіоні, а і в Україні в цілому. Національний гірничий університет є єдиним в регіоні навчальним закладом, що готує магістрів з вищевказаної програми підготовки.В процесі навчання за програмою бакалаврської підготовки «Управління інформаційною безпекою» студенти отримують теоретичні та практичні знання з інформаційних технологій; менеджменту, аудиту та моніторингу інформаційної безпеки; управління ризиками та інцидентами інформаційної безпеки; психології управління; організації спеціального діловодства; основ технічного та криптографічного захисту інформації; реалізації системи управління інформаційною безпекою.
Переглянути список дисциплін

Фахівці, які отримали освіту у Національному гірничому університеті за програмою «Управління інформаційною безпекою», зможуть працювати: менеджерами з інформаційної безпеки, адміністраторами з питань інформаційної безпеки, аналітиками з питань захисту інформації, співробітниками груп інформаційної безпеки в будь-яких комерційних, фінансових, промислових, дослідницьких установах та підприємствах; співробітниками регіональних центрів захисту інформації, мережа яких зараз створюється на всій території нашої країни. Найбільш підготовлені випускники після стажування зможуть розпочати наукову, викладацьку діяльність в університеті та науково-дослідних організаціях.
Презентації дипломних робіт найкращих студентів


tsehanovska.png kosoburov.png
kirpichnikova.png dashenko.png