6.170103 - Управління інформаційною безпекою


п/п
Назва дисципліни
1 Іноземна мова
2 Історія України
3 Українська мова (за професійним спрямуванням)
4 Філософія
5 Історія української культури
6 Інформатика
7 Вища математика
8 Фізика
9 Виробнича практика
10 Технологія програмування
11 Екологія
12 Фахова ознайомлювальна практика
13 Технологічна практика
14 Основи менеджменту
15 Безпека життєдіяльності
16 Психологія управління
17 Управління персоналом
18 Менеджмент інформаційної безпеки
19 Основи національної безпеки
20 Теорія ризиків
21 Основи криптографічного захисту інформації
22 Інформаційна безпека держави
23 Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах
24 Прогнозування та моделювання в соціальній сфері
25 Основи охорони праці
26 Цивільний захист
27 Забезпечення інформаційної безпеки держави
28 Інформаційне забезпечення управлінської діяльності
29 Основи технічного захисту інформації
30 Організація спеціального діловодства
31 Організаційне забезпечення захисту інформації
32 Система охорони державної таємниці
33 Комплексні системи захисту інформації
34 Фізичне виховання
35 Економічна теорія
36 Політологія
37 Психологія
38 Соціологія
39 Теорія ймовірностей та математична статистика
40 Спеціальні розділи з математики
41 Дискретна математика
42 Вступ в інформаційну безпеку
43 Курсова робота з технологій програмування
44 Комп`ютерні мережі
45 Основи інформаційної безпеки
46 Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці
47 Архітектура комп'ютерних систем
48 Операційні системи
49 Курсова робота з комп'ютерних мереж
50 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
51 Організація баз даних та знань
52 Економічна безпека
53 Сучасні методи та засоби обробки інформації
54 Курсовий проект з безпеки інформації в інформаційно-комунікаційних системах
55 Курсова робота з інформаційного забезпечення управлінської діяльності
56 Практика навчальна комп'ютерна
57 Захист економічної інформації
58 Захист інформації в банківських та комерц.системах
59 Комп`ютерна графіка
60 Маркетинг
61 Основи зовнішньоекономічної діяльності
62 Теорія і практика ділового спілкування
63 Військова підготовка
64 Економічна безпека
65 Планування діяльності підприємства
66 Методи та засоби захисту інформації
67 Сучасні методи та засоби обробки інформації