6.170102 - Системи технічного захисту інформації

Системи технічного захисту інформації«Системи технічного захисту інформації» - нова програма бакалаврської підготовки вищої освіти в Україні у галузі знань «Інформаційна безпека». Особливістю програми є підготовка фахівців у галузі інформаційної безпеки, які добре розуміються на джерелах загроз та вразливостях об’єктів інформаційної діяльності, технічних каналах витоку інформації, нормативно-правових, організаційних та організаційно-технічних заходах, а також технічних засобах протидії несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом. Такі фахівці досконально володiють сучасним технічним та програмним інструментарієм. Нестача таких висококваліфікованих спеціалістів відчутна в наш час не лише у Придніпровському регіоні, а і в Україні в цілому. Національний гірничий університет є навчальним закладом, що готує магістрів з вищевказаної програми.

В процесі навчання за програмою бакалаврської підготовки «Системи технічного захисту інформації» студенти отримують теоретичні та практичні знання з: мов програмування; інформаційних технологій; архітектури комп’ютерів; схемотехніки; основ криптографічного захисту інформації; проектування систем охоронної сигналізації, відеоспостереження, контролю та управління доступом на об’єкті інформаційної діяльності; пошуку закладних пристроїв; проектування, впровадження та супровід комплексу технічного захисту інформації.
Переглянути список дисциплінФахівці, які отримали освіту у Національному гірничому університеті за програмою «Системи технічного захисту інформації» зможуть працювати: адміністраторами та спеціалістами з технічного захисту інформації, адміністраторами автоматизованих систем обробки інформації з обмеженим доступом, аналітиками комп'ютерних телекомунікацій з технічного захисту, тобто скрізь, де використовуються комп’ютеризовані системи обробки інформації різного характеру та призначення, а також в науково-дослідних інститутах, галузевих та вузівських підрозділах, зайнятих теоретичними та експериментальними дослідженнями в напрямі розробки, вдосконалення та захисту інформаційних управляючих систем та комплексів.
Презентації дипломних робіт найкращих студентів