6.170101 - Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Системи технічного захисту інформації«Безпека інформаційних і комунікаційних систем» - нова програма бакалаврської підготовки вищої освіти в Україні у галузі знань «Інформаційна безпека». Особливістю програми є підготовка фахівців у галузі інформаційної безпеки, які добре розуміються на методології і технології, розробки та експлуатації комплексних систем захисту інформації, джерелах та засобах впливу загроз на об’єкти інформаційної безпеки держави, обчислювальних засобах iнформацiйних систем, що використовуються в органах внутрішніх справ. Для забезпечення безпеки інформаційних і комунікаційних систем необхідні висококваліфіковані спеціалісти, нестача яких в наш час відчутна не лише у Придніпровському регіоні, а і в Україні в цілому. Національний гірничий університет є єдиним в регіоні навчальним закладом, що готує магістрів з вищевказаної програми підготовки.


В процесі навчання за програмою бакалаврської підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» отримують теоретичні та практичні знання з: програмування (C++, C#, Java, HTML, CSS, PHP); розробки баз даних (InterBase, MySQL, MSSQL); проектування та адміністрування корпоративних комп’ютерних мереж; криптографічного захисту; проектування, впровадження й супровіду комплексних систем захисту інформації.
Переглянути список дисциплін
Фахівці, які отримали освіту в Національному гірничому університеті за програмою «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», зможуть працювати: адміністраторами безпеки, інженерами з захисту інформації в комп’ютерних системах, співробітниками груп інформаційної безпеки в будь-яких комерційних, фінансових, промислових, аналітичних та інших установах та підприємствах, що мають інформаційні і комунікаційні системи; співробітниками регіональних центрів захисту інформації. Найбільш підготовлені випускники після стажування зможуть розпочати наукову та викладацьку діяльність в університеті та ін. вищих навчальних закладах.
Презентації дипломних робіт найкращих студентів