6.170101 - Безпека інформаційних і комунікаційних систем

п/п Назва дисципліни
1 Іноземна мова
2 Історія України
3 Українська мова (за професійним спрямуванням)
4 Філософія
5 Історія української культури
6 Вища математика
7 Інформаційні технології
8 Фізика
9 Теорія ймовірностей та математична статистика
10 Дискретна математика
11 Виробнича практика
12 Практика навчальна комп'ютерна
13 Технологія програмування
14 Екологія
15 Інформаційно-комунікаційні системи
16 Операційні системи
17 Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці
18 Електроніка
19 Архітектура комп'ютерних систем
20 Прикладна криптологія
21 Безпека життєдіяльності
22 Основи охорони праці
23 Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки
24 Теорія інформації та кодування
25 Системи технічного захисту інформації
26 Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах
27 Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід
28 Управління інформаційною безпекою
29 Фізичне виховання
30 Практика технологічна
31 Вступ в інформаційну безпеку
32 Інженерна та комп'ютерна графіка
33 Спеціальні розділи з математики
34 Метрологія та вимірювання
35 Комп`ютерна графіка
36 Основи інформаційної безпеки
37 Курсова робота з технологій програмування
38 Курсовий проект з інформаційно-комунікаційних систем
39 Курсова робота з операційних систем
40 Курсовий проект з організації баз даних та знань
41 Організація баз даних та знань
42 Організація інформаційно-обчислювальних процесів і систем
43 Основи побудови мікропроцесорних систем
44 Відкриті комп'ютерні системи та мережі
45 Курсова робота з захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах
46 Організація та документальне забезпечення проведення робіт, пов'язаних з захистом інформації
47 WEB-програмування
48 Курсова робота з організації інформаційних обчислювальних процесів та систем
49 Захист інформації в банківських та комерц.системах
50 Цифрова обробка сигналів
51 Спеціальні мікропроцесори
52 Захист економічної інформації
53 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
54 Економічна безпека
55 Основи менеджменту і маркетингу
56 Методи та засоби захисту інформації
57 Військова підготовка
58 Теорія і практика ділового спілкування
59 Планування діяльності підприємства