6.170102 - Системы технической защиты информации

п/п Назва дисципліни
1 Історія України
2 Українська мова (за професійним спрямуванням)
3 Філософія
4 Іноземна мова
5 Історія української культури
6 Теорія ймовірностей та математична статистика
7 Інформаційні технології
8 Фізика
9 Вища математика
10 Теорія інформації та кодування
11 Безпека життєдіяльності
12 Екологія
13 Основи теорії кіл, сигнали та процеси в системах технічного захисту інформації
14 Компонентна база засобів технічного захисту інформації
15 Метрологія та вимірювання
16 Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації
17 Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації
18 Методи та засоби захисту інформації
19 Криптографія та стеганографія
20 Засоби передачі інформації в системах технічного захисту інформації
21 Курсовий проект зі схемотехніки пристроїв технічного захисту інформації
22 Проектування систем захисту інформації
23 Безпека інформаційних і комунікаційних систем
24 Засоби приймання та обробки інформації в системах технічного захисту інформації
25 Технічні засоби охорони об'єктів
26 Управління інформаційною безпекою
27 Курсовий проект з методів та засобів захисту інформації
28 Організаційне забезпечення технічного захисту інформації
29 Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці
30 Практика навчальна комп'ютерна
31 Інженерна та комп'ютерна графіка
32 Курсова робота з технологій програмування
33 Основи охорони праці
34 Фізичне виховання
35 Операційні системи
36 Спеціальні розділи з математики
37 Основи інформаційної безпеки
38 Практика технологічна
39 Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки
40 Виробнича практика
41 Комп`ютерні мережі
42 Економічна безпека
43 Інформаційна безпека зв'язку
44 Спеціальні мікропроцесори
45 Вступ в інформаційну безпеку
46 Технологія програмування
47 Цифрова обробка сигналів
48 Мікропроцесорні пристрої в системах технічного захисту інформації
49 WEB-програмування
50 Бази даних
51 Основи побудови мікропроцесорних систем
52 Комплексні системи захисту інформації
53 Військова підготовка
54 Криптологія
55 Цифрова обробка сигналів
56 Захист інформації в банківських та комерц.системах